Γ.Σ.Γ. ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ 0 - 3

Γ.Σ.Γ. ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ  0 - 3