Διοικητικό Συμβούλιο

 

   Πρόεδρος   ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
   Αντιπρόεδρος   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
   Γεν. Γραμματέας   ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   Ταμίας   ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
   Γεν Αρχηγός   ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
   Έφορος   ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
   Μέλος   ΚΟΛΟΣΕΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
   Μέλος   ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
   Μέλος   ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ